inspiration

Tekniken styr Leifs klimatsmarta byggprojekt

Leif Holmströms tomt, boende och garage är under förvandling. Från eternitvilla på en oansenlig tomt, till energismart hus med vinterträdgård och ett eco-garage som rymmer det mesta.

När Leif Holmström köpte sin tomt i Sollentuna var rivning det första projektet. Den gamla eternitvillan monterades ned och återvanns efter konstens alla regler. Först ut att göra entré på den renskrapade tomten var det efterlängtade huset.

Tvåvåningshuset med mycket öppna ytor och stora fönster står på plats sedan länge. Garaget började han bygga under 2019. Men byggnaderna är i full färd att optimeras ur energisynpunkt. Elingenjören Leif Holmström har ett brinnande intresse för klimat- och energismarta val.

– Jag är ett teknikfreak, det är bara att erkänna. Målet från start är att huset och garaget ska vara energieffektiva och klimatsmarta. Solpanelerna är en del av det, säger Leif och visar panelerna som är färdiga att sättas upp på garaget.

Solceller hjälper till med elen

Sex solcells-paneler mot öster och sex paneler mot söder gör att solen utnyttjas under hela dagen. Leif installerar även teknik som gör det möjligt för fyra av solcellerna att vrida sig efter solen. Det innebär att panelerna konstant står 90 grader mot solen. Elen som produceras beräknas ge Leif gratis tappvarmvatten under sex månader.

Det nybyggda garaget rymmer bland annat två stora tankar. Den ena tanken på tre kubikmeter, rymmer vatten till husets värmesystem. Den andra, mindre tanken, rymmer tappvarmvatten. Båda uppvärmda av solpanelerna. Eco-garaget är på god väg att bli färdigt. Men vad gör garaget till eco?

– Jag använder bara energisnåla och beprövade material i bygget. All värme som produceras kommer golvvärmen i garaget tillgodo, och med hjälp av dubbel isolering smiter ingen energi ut ur garaget. Största möjliga del av den energin som används är producerad av solen, förklarar Leif Holmström.