inspiration

Designhuset

”Vår idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan fabriksproducerar vi husen i block som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar vi det sköna med att få ett individuellt hus, med den rationella produktionen hos normala kataloghus.” – Intressanta hus i Sverige AB

Att bygga ett eget hus är en dröm för många. Marknaden växer och följden blir allt fler liknande lösningar. Att anlita en arkitekt blir ofta både kostsamt och tidskrävande. När Göran Hjälmeby efter drygt 25 år i småhusbranchen startade familjeföretaget Intressanta hus 2010 var målet att kombinera smarta prefabricerade lösningar och samtidigt ta till vara drömmar om individuell design och arkitektritade detaljer.

–Vi vänder på det. Istället för att börja tänka i produktionsledet så fokuserar vi på slutresultatet och det kunden önskar sig av sitt nybyggda hus. berättar han.

Designhus med spektakulära val

Villa Tryskär är en modern husdröm i naturmaterial och betong strax utanför Västerås. Här bor Göran med sin fru. Med en lång bakgrund inom småhusbranschen började Göran tröttna på stereotypa husmodeller och tråkig design.

–Kostnadseffektivitet i alla ära, men det finns en gräns för när det blir för likriktat. De flesta som tittar på att bygga hus idag vill ha något eget. säger Göran.

Företaget har fördubblat sin produktion från starten och producerar idag ca 35 hus per år. Man har sitt huvudkontor i Västerås samt ett showroom/kontor i centrala Stockholm och sysselsätter 15 personer. Fokus är Stockholm/Mälardalen, men Intressanta hus byggs över hela landet.

Kvalitet och flexibilitet

Valet av Hörmann som samarbetspartner låg nära till hands. Företaget fokuserar på design, kvalitet och innovativa lösningar och Hörmanns portar uppfyller alla de kraven. Man ville dessutom hitta en flexibel partner som förstod affärsidén och anammade tankesättet.

Självklart har Göran själv byggt ett spektakulärt hus. Villa Tryskär är minst sagt imponerande med sina stora glasytor och raka linjer. 

Hörmann porten LPU42 passar extra bra då husets design bygger på att alla dörrar och fönster går från golv till tak, därför viktigt att även garageporten går från golv till tak då den har en framträdande roll på husets entrésida.

–Vi levererar alla typer av hus, men har framförallt kunder som vill ha kvalitet och det lilla extra. Precis som vil själva vill ha det. avslutar Göran.