guider

Montera garageport själv eller köpa till montering?

Funderar du på att skaffa en ny garageport? Det finns många faktorer att tänka på när man ska köpa en ny garageport. I den här guiden kommer vi med hjälp av experten, Per Wetterdahl (tidigare VD på ett av Sveriges största garageportsföretag), vägleda dig i frågan om du kan montera din port själv eller om du ska köpa till montage.

Mätning och måttagning

För att monteringen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att det blir rätt från början. Det är viktigt att alla mått stämmer och att väggarna och golv inte lutar, något som ibland förekommer i äldre garage.

– Man kan kontrollera med ett vattenpass så man är säker på att det verkligen är rakt. Det är viktigt att det blir bra rätt från början. Det blir dyrt att bygga om, om man upptäcker att det blivit fel eller att någonting inte fungerar som det ska, säger Per Wetterdahl.

Känner du att du har erfarenhet och bra koll kan du självklart montera din port själv. Det kanske tar lite längre tid, men det är inte omöjligt. Känner du att du inte har erfarenheten eller kollen som krävs rekommenderar Per dig att anlita någon som kan hjälpa dig med montaget. Det är extra viktigt att förarbetet blir rätt eftersom det lägger grunden för att resten av porten ska fungera som den ska.

Hur många och hur lång tid tar det?

Vid en mindre port går det bra att vara själv vid monteringen, om du känner att du har kunskap nog för att utföra arbetet själv. Vid montering av en större port eller om du känner dig ovan kan det vara bra att vara två personer. När ett proffs monterar garageportar arbetar de ensamma eftersom de besitter erfarenheten och kunskapen att utföra arbetet själva.

Väljer du att montera din port själv kan du räkna med att arbetet kommer att ta en till två dagar. Då hinner du plocka ner din gamla port och montera din nya. Väljer du att anlita professionell hjälp kan du räkna med att arbetet går snabbare.

Man som jobbar i garage

Monteringen är inte beroende av väder. Inte som förr i tiden när garageportar nästan enbart såldes på våren. I dagsläget går det bra att montera en garageport året runt eftersom monteringen sker från insidan av garaget, montörerna har erfarenhet och kunskap nog för att hantera alla väderlekar. Väljer du att montera din port själv och det är dåligt väder kan det vara bra att täcka upp utifrån med en presenning eller liknande.

Verktyg och CE-märkning

Du behöver ha bra grundläggande verktyg för att underlätta arbetet. En bra borrskruvdragare är att rekommendera eftersom den även kan fungera som borrmaskin. Ska du montera en port som är eldriven är det viktigt att en elektriker drar jordade ledningar som är säkra, det krävs någon med behörighet för det här momentet.

– Du kan köra med en skarvsladd för att se om det funkar men slutprodukten ska alltid vara professionellt installerad.

En handmanövrerad port behöver inte vara CE-märkt. Väljer du att montera en port själv är det upp till dig att göra en egen riskbedömning, leverantören står inte bakom din montering. Ska du montera en motordriven port är det alltid att rekommendera att du vänder dig till en leverantör som är noga med CE-märkning. Det är också viktigt att en motordriven port uppfyller de krav som finns och att den genomgår en besiktning. Händer det en olycka och porten inte uppfyller de krav som finns kommer du som äger porten att bli juridiskt ansvarig.

– Kan man göra det själv så kan man, inga problem. Se till att allting fungerar som det ska, montageanvisningarna visar vad som ska kontrolleras så att inget glöms bort.

Väljer du att ta hjälp vid monteringen av din port får du alltid certifierade produkter (port och motor). Din port blir även monterad av en certifierad montör.

Vad gör jag med min gamla port?

– Den tar man till avfallshanteringen och slänger. I vissa fall, om porten är i gott skick, går den kanske att sälja, säger Per Wetterdahl.

Väljer du att montera ner din gamla port själv är det upp till dig att se till att porten skjutsas till avfallshanteringen. Väljer du att ta hjälp av en montör monterar de ner din port och ser till att den kommer till avfallshanteringen.

Vad är viktigt att tänka på?

Det finns självklart många faktorer att tänka på när det är dags för att montera din garageport. Vilka verktyg ska användas? Hur lång tid kommer det att ta? Vad gör jag med min gamla garageport? Om du anlitar en montör som hjälper dig montera din port är det inte mycket du behöver oroa dig för.

När det kommer till garantier är det också bra att vara med på noterna om vad som gäller. Köper du montage lämnas garanti på montaget utöver garantin som du får på din port. Monterar du själv gäller enbart produktgarantin på din port, ingen garanti på själva montaget. Väljer du att utföra arbetet själv är det viktigt att du är beredd på att mycket av ansvaret hamnar på dig och ditt utförande.