guider

Isolering och ventilation i ditt garage

Har du planer på att skaffa ett nytt garage? Det finns många olika faktorer att ha i åtanke när man bygger nytt garage. I den här guiden kommer vi att vägleda dig i frågan om isolering. Vad är egentligen den optimala isoleringen?

U-värde och isolering

U-värdet är ett sätt att mäta hur välisolerat någonting är. Det kan verka lite klurigt, men ju lägre U-värde man har desto bättre är det. Ett lågt U-värde är alltså något att sträva efter. Har du planer på att skaffa en ny garageport är det viktigt att ha koll på U-värdet om du ska införskaffa dig en port till ett varmgarage. En garageport som är välisolerad med ett lågt U-värde kostar lite mer, men se det som att du tjänar igen dina pengar när ditt garage stått emot ett par kalla vintrar.

Isolerade portar med tjocka sektioner är mycket stabila och ger en bekvämt tyst gång. Det är viktigt att ha rätt konstruktion på porten för att få så bra isolering som möjligt.

Vilken tjocklek på isolering behövs för en garageport?

När det kommer till frågan om vad som är den optimala isoleringen är svaret att det är dina behov som bestämmer. Du bestämmer om du vill ha en isolerad port eller inte. Den vanligaste porttjockleken på marknaden är idag runt 40 mm.

De större tillverkarna på marknaden erbjuder ännu bättre isolering genom tillvalet en extra gummilist som tätar runt porten. Det är dock viktigt att tänka på att ju mer isolerad din port är desto mer ventilation måste finnas i garaget.

Ventilation

Det är extremt viktigt att ditt garage har en god ventilation av många anledningar. Ventilationen hjälper dig att skydda dina saker som du förvarar i garaget från fukt, mögel och korrosion men också för att bli av med hälsofarliga avgaser, tillexempel koldioxid. Om fuktigheten inuti ditt garage blir för hög uppstår en risk för kondensation på kalla ytor som din bil, väggar, tak och din port. Ett bra luftombyte förhindrar möjligheten för kondens att skapas. Så kör du in din bil i ditt garage, utan ventilation, med smältande snö eller is kvar på bilen finns risken att det bildas rost, inte bara på din bil utan på också på din garageport.

Placering av ventiler i garaget

Ett tips är att ha ventiler i garageporten samt väggen mitt emot. Luften transporteras genom garaget och tar upp fuktigheten på vägen och leder sedan ut den genom ventilerna. Ventilationsgaller med eller utan tillskjutningsspjäll är också en bra lösning. En annan lösning är utrusta porten med en ventilerad bottenlist.