guider

Att tänka på med golvbrunn i garaget

Det finns mycket att tänka på när man bygger garage. Bland annat fuktkontroll och vattenavrinning. Vattenavrinning löses oftast med en golvbrunn, men vad är viktigt att tänka på när det gäller golvbrunn? Vi tar hjälp av Jonas Sjölin på Lövångers Bygg med att redan ut några frågeställningar.

1. Vad gäller med placering av golvbrunn i garaget? Ska det vara någon speciell lutning? Placering från öppning, placering med visst mått från väggar m.m.?

När man förbereder sin grundläggning så ska man fundera på vilket sätt garaget kommer att användas. Man kan nämligen använda sig av små lokala fall, eller en eller flera stora lutningar till golvbrunnen. Det finns även olika typer av golvbrunnar beroende på vad som ska rinna ner eller anpassade brunnar efter önskade fall.
Generellt gäller att min lutning enligt GVK (AB Svensk våtrumskontroll) ska vara 7 mm/m och Max lutning ska vara 20 mm/m. Det sistnämnda för att undvika halkrisk.
Då betongen ofta har tjockleken mellan 10-15 cm med ett armeringsnät i mitten, så är det lättare att göra kraftigare lutningar på en mindre yta jämfört med en stor. Lutningen bestäms därför oftast efter de förutsättningar man har med tanke på betongtjocklek.

Hur ska golvbrunnen placeras?

Generella rekommendationer är att undvika avlopp nära väggar. Ofta placeras därför dessa i centrum av bilplatsen eller bilplatserna. Det kan även finnas lokala fall under arbetsbänkar eller vid mindre avspolningsplatser, värmepumpar eller likvärdigt.

2. Kan man fixa golvbrunnen själv eller ska man ta hjälp av ett proffs?

Jag rekommenderar att man anlitar ett proffs för detta. Det är viktigt att golvbrunnen ligger i rätt nivå och på rätt plats när man gjuter. I efterhand är det inte roligt att konstatera att lutning eller placering blivit fel. När det gäller försäkring så ställs nästan alltid kravet, fackmannamässigt utförande.

3. Vad kan hända om man inte har en fungerade golvbrunn?

Har man glömt eller monterat golvbrunn fel så kan det få förödande konsekvenser när vattnet breder ut sig i byggnaden. Förutom att inventarier, maskiner och andra lösa föremål kan ta skada så kan även garagets bärande konstruktion påverkas. Även om man stoppar vattnet i tid och låter väggar torka upp så finns risken att mögelsporer börjar bildas.

Jag vill tillägga att det egentligen inte finns något krav på golvbrunn i de fall man anser att vatten eller annat flytande aldrig ska förekomma. Jag rekommenderar ändå alltid att sätta in golvbrunn i din byggnad då byggnadens användningsområde kan förändras över tid.

 

4. Kan golvbrunn eftermonteras, om man har ett befintligt garage utan?

Inte helt smärtfritt, men det går att göra. Kontakta närmaste rörmokare och se vad som är möjligt för just ditt bygge.

 

5. Är det olika beroende på underlag i garaget?

Generellt så tycker jag man ska ha gjuten betongplatta till ett garage. I de fall förutsättningar gjort att man valt golvåsar istället så brukar man jobba med mindre lokala fall. Lutningar och läge lika som betongplatta. Viktigt att man lägger in en tät golvmatta som sluter tätt mot golvbrunnen.

 

6. Påverkas bygget av golvbrunnen av isoleringen i garaget och av ventilationen i övrigt?

Nej, det påverkar inte isolering eller ventilation. Golvbrunnen har ett vattenlås som gör att det inte drar eller ger ifrån sig lukt.

 

7. Finns det olika typer av golvbrunnar?

Vid verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill-eller dagvattennätet ska en oljeavskiljare monteras.

 

8. Behövs det bygglov och skall golvbrunnen besiktas innan den tas i bruk?

En nybyggnation som kräver bygglov ska alltid slutbesiktigas innan den tas i användning. Detta gäller även golvbrunnen.

 

9. Är det några sista råd gällande golvbrunn i garage?

Mitt tips är att noga planera hur garaget ska användas så man får avlopp och andra fasta installationer på rätt plats INNAN man börjar bygga.

 

Är du intresserad av att bygga garage? Läs mer om vad man ska tänka på i vår guide. Mer information om garage från Lövångers Bygg hittar du här.