guider

Att tänka på med golvbrunn i garaget

Det finns mycket att tänkta på när man bygger garage. Bland annat fuktkontroll och vattenavrinning. Vattenavrinning löses oftast med en golvbrunn, men vad är viktigt att tänka på när det gäller golvbrunn? Vi tar hjälp av Jonas Sjölin på Lövångers Bygg med att redan ut några frågeställningar.

1. Vad gäller med placering av golvbrunn i garaget? Ska det vara någon speciell lutning? Placering från öppning, placering med visst mått från väggar m.m.?

När man förbereder sin grundläggning så ska man fundera på vilket sätt garaget kommer att användas. Man kan nämligen använda sig av små lokala fall, eller en eller flera stora lutningar till golvbrunnen. Det finns även olika typer av golvbrunnar beroende på vad som ska rinna ner eller anpassade brunnar efter önskade fall.
Generellt gäller att min lutning enligt GVK (AB Svensk våtrumskontroll) ska vara 7 mm/m och Max lutning ska vara 20 mm/m. Det sistnämnda för att undvika halkrisk.
Då betongen ofta har tjockleken mellan 10-15 cm med ett armeringsnät i mitten, så är det lättare att göra kraftigare lutningar på en mindre yta jämfört med en stor. Lutningen bestäms därför oftast efter de förutsättningar man har med tanke på betongtjocklek.

Hur ska golvbrunnen placeras?

Generella rekommendationer är att undvika avlopp nära väggar. Ofta placeras därför dessa i centrum av bilplatsen eller bilplatserna. Det kan även finnas lokala fall under arbetsbänkar eller vid mindre avspolningsplatser, värmepumpar eller likvärdigt.

2. Kan man fixa golvbrunnen själv eller ska man ta hjälp av ett proffs?

Jag rekommenderar att man anlitar ett proffs för detta. Det är viktigt att golvbrunnen ligger i rätt nivå och på rätt plats när man gjuter. I efterhand är det inte roligt att konstatera att lutning eller placering blivit fel. När det gäller försäkring så ställs nästan alltid kravet, fackmannamässigt utförande.