guider

Att köpa garage - en guide från tanke till färdigt garage

Många drömmer om ett varmt och rymligt garage under vinterhalvåret. Valen och möjligheterna är många. Och så var det där med byggandet också. För dig som väljer att ta hjälp med det praktiska, finns ändå några saker du bör ha i bakhuvudet under processen från tanke till ett färdigt garage.

Jonas Sjölin är VD för familjeföretaget Lövångers Bygg. Företaget erbjuder paketlösningar för byggnader där du som kund väljer en färdig standardbyggnad eller ritar själv — hem kommer paket med färdiga väggblocksystem. Oavsett var tummen sitter, ska alla kunna bygga själv. Men trots affärsidén med att alla ska kunna bygga sitt eget garage, intygar Jonas Sjölin att det finns många som väljer att ta in hjälp med monteringen. Här ger han sina bästa tips till dig som vill köpa ett färdigt garage.

1. Behov: Enkel- eller dubbelgarage? Storlek och placering?

Först och främst. Fundera över vad du vill ha och vad du behöver. Ett garage är något du bygger för att nyttja under lång tid. Storlek, placering och inte minst avståndet till grannarna bör tänkas över. Behöver du ett dubbelgarage, ett enkelgarage och ska det vara ett fristående garage? Läs gärna vår guide till att bygga garage innan du sätter igång med tankearbetet.

– Kom ihåg att du aldrig kan bygga för stort. Det går ett år och garaget kommer vara fullt. Du vill inte stå med ett färdigt garage för att märka att studsmattan inte ryms. Möjligheterna är många, men glöm inte förvaringen och utrymme att röra dig, tipsar Jonas Sjölin.

2. Kostnad

Som med allt annat. Kostnaden beror helt på vad du vill ha och tror dig behöva. Extra finesser ger dyrare garage, men också ett ökat värde. Standardnivå fungerar alldeles utmärkt för sitt syfte, om det är vad budgeten tillåter. Men räkna noggrant på ditt projekt och se till att få in fler offerter om du använder dig av en byggfirma. Att jämföra både leverantörer, entreprenadlösningar och tillval kan löna sig. Se även vår guide för kostnad av just garageport.

– Det finns alltid val du kan väga mot varandra. Föredrar du motordriven takskjutport, en fin ytterdörr och många fönster, men känner att budgeten inte räcker till? Fokusera då på storlek och funktion. Man kan alltid i efterhand montera in några extra fönster, eller motor till porten när plånboken tillåter, säger Jonas Sjölin.

3. Lösvirke eller byggsats

Att bygga från ritning med lösvirke eller att använda sig av färdiga moduler i en byggsats är en av frågorna du bör ställa dig. Om du väljer att rita ditt eget garage, tillsammans med en byggfirma eller från eget huvud, får du exakt det du vill ha. Fördelen är att du kan bygga dina drömmars garage, med möjlighet att ändra detaljer under byggets gång. Den stora nackdelen är priset.

– Att bygga från ritning med lösvirke blir alltid dyrare. Det kräver mer hantverksarbete och det tar helt enkelt längre tid. Men å andra sidan får du exakt vad du vill ha, en skräddarsydd lösning, säger Jonas Sjölin.

Att montera en färdig byggsats, bestående av färdiga moduler, är en snabbare och många gånger enklare process. Hantverkarna fungerar mer som montörer och tiden för själva bygget kommer ta betydligt kortare tid.

– Även i ett modulbygge kan du styra utformningen själv. Håll koll på leverantören och se hur flexibla de är i utformningen och storleken på moduler. Se även till att de kan stötta dig under hela processen, från hjälp med design till ansökningar och råd längs vägen.

4. Vem ska bygga eller montera ditt garage?

Vill du leja bort allt arbete eller sköta projekteringen själv? Vid en totalentreprenad har du kontakt med en konsult eller en byggfirma med konsulttjänster. Denne sköter all planering, projektering och upphandling av underleverantörer. Det här innebär att du endast behöver ha kontakt med en person under processen. I det slutliga priset för ditt garageprojekt ingår allt, från ritningar eller moduler till el- och rörinstallationer, byggnation och markarbete.

– Ett smidigt sätt för dig som vet vad du vill ha och vill ha all hjälp du kan få under arbetets gång. Du kan också vara säker på att garaget uppfyller alla krav och innefattar alla garantier. Väldigt bekvämt, men självklart med en högre prislapp, berättar Jonas Sjölin.

Om du sköter projekteringen själv kan du också låta hammaren vila. Men alla kontakter, upphandlingar och planering sköter du själv med valda underleverantörer och underentreprenörer. I det här fallet är det du som byggherre som styr processen och ser till att allt fortlöper som du vill.

5. Tidsplan och ansökningar

När det kommer till tiden från start till färdigt garage får du ta höjd på månaderna. Om det inte är en vinter i vägen, får du räkna med minst ett halvår till det att ditt garage står färdigt. Och då har du säkert funderat och letat inspiration ett tag innan projektet sätter igång.

En byggprocess med många underentreprenörer tar lite tid. Markarbete, rörinstallationer, elinstallationer och själva byggandet eller monteringen ska klaffa. Om du väljer att köpa ett färdigt garage i moduler, ska det produceras med viss leveranstid. Om du föredrar att bygga med lösvirke, tar konstruktion och byggnation längre tid. Det kan även vara svårt att hitta snickare som kan ställa upp med kort varsel.

– Glöm inte att söka bygglov hos kommunen och räkna med mellan 4 till 12 veckors väntetid på beskedet. Vid en totalentreprenad kan du få hjälp med ansökningsprocessen, när du projekterar själv bör du ha det med i tidsplanen. Många leverantörer av byggsatser och moduler till garage kan även finnas till hjälp vid bygglovsansökningar, säger Jonas Sjölin.

Oavsett hur du väljer att gå tillväga önskar vi dig lycka till med ditt projekt till ett färdigt garage!

Vill du veta mer om garageportar och garage?
Besök www.hoermann.se och www.lovangersbygg.se