guider

Montera garageport själv eller köpa till montering?

Funderar du på att skaffa en ny garageport? Det finns många faktorer att tänka på när man ska köpa en ny garageport. I den här guiden kommer vi med hjälp av experten, Per Wetterdahl (tidigare VD på ett av Sveriges största garageportsföretag), vägleda dig i frågan om du kan montera din port själv eller om du ska köpa till montage.

Mätning och måttagning

För att monteringen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att det blir rätt från början. Det är viktigt att alla mått stämmer och att väggarna och golv inte lutar, något som ibland förekommer i äldre garage.

– Man kan kontrollera med ett vattenpass så man är säker på att det verkligen är rakt. Det är viktigt att det blir bra rätt från början. Det blir dyrt att bygga om, om man upptäcker att det blivit fel eller att någonting inte fungerar som det ska, säger Per Wetterdahl.

Känner du att du har erfarenhet och bra koll kan du självklart montera din port själv. Det kanske tar lite längre tid, men det är inte omöjligt. Känner du att du inte har erfarenheten eller kollen som krävs rekommenderar Per dig att anlita någon som kan hjälpa dig med montaget. Det är extra viktigt att förarbetet blir rätt eftersom det lägger grunden för att resten av porten ska fungera som den ska.

Hur många och hur lång tid tar det?

Vid en mindre port går det bra att vara själv vid monteringen, om du känner att du har kunskap nog för att utföra arbetet själv. Vid montering av en större port eller om du känner dig ovan kan det vara bra att vara två personer. När ett proffs monterar garageportar arbetar de ensamma eftersom de besitter erfarenheten och kunskapen att utföra arbetet själva.

Väljer du att montera din port själv kan du räkna med att arbetet kommer att ta en till två dagar. Då hinner du plocka ner din gamla port och montera din nya. Väljer du att anlita professionell hjälp kan du räkna med att arbetet går snabbare.

Man som jobbar i garage

Monteringen är inte beroende av väder. Inte som förr i tiden när garageportar nästan enbart såldes på våren. I dagsläget går det bra att montera en garageport året runt eftersom monteringen sker från insidan av garaget, montörerna har erfarenhet och kunskap nog för att hantera alla väderlekar. Väljer du att montera din port själv och det är dåligt väder kan det vara bra att täcka upp utifrån med en presenning eller liknande.